Language:   
Trụ sở: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972.
Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.vn
CADIVI tham dự Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Hỗ trợ năm 2014            CADIVI tổ chức thành công Hội thảo Giới thiệu Cáp Trung thế - Hạ thế ngầm ruột nhôm tại Tổng Công ty Điện lực TP.HCM            CADIVI vinh dự nhận giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp Tiêu biểu Asean năm 2014            CADIVI tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng năm 2014            Công bố Hợp Chuẩn các loại dây cáp điện của CADIVI            Trao tặng Giải thưởng Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN cho cty CADIVI và Giải thưởng Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới 2013 cho Tổng Giám đốc CADIVI            Công ty CADIVI đạt chỉ số tín nhiệm Trusted Quality Supplier-Nhà cung cấp chất lượng 2013            Hội Sở hữu Trí tuệ VN trao tặng Danh hiệu Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2013 cho CADIVI            CADIVI thành lập công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai            Tổng Giám đốc công ty CADIVI được bình chọn vào danh sách 100 Gương Mặt Trí Thức Tiêu Biểu VN Trên Mặt Trận Kinh Tế Năm 2012           
Trang chủ »Thông tin cổ đông » Thông báo
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 Bà Võ Thị Tuyết Hương

 Ông Lê Quang Định
 
Bà Dương Liễu Mai Khanh

Thông báo về công tác nhân sự công ty CADIVI
download tại đây
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu phiếu cổ phiếu
Vui lòng download tại đây:
- Thông báo.
- Mẫu số 04.
Thông báo về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
                             ~~~~~a*b~~~~~
 
Số:          /TB-TGĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
~~~~~a*b~~~~~
TP.Hồ Chí Minh,, ngày 09 tháng 07 năm 2014
 
 
 
 
THÔNG BÁO
 (V/v thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 
Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
                  - QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 26/06/2014 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,
 
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo V/v thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
-         Nội dung cũ:
Người đại diện theo pháp luật:       NGUYỄN LỘC
Vốn điều lệ:                                   249.599.920.000 đồng
 
-         Nội dung mới:
Người đại diện theo pháp luật:        NGUYỄN LỘC
Vốn điều lệ:                                   288.000.000.000 đồng
 
Trân trọng thông báo!
                                                                                                                                   
                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                              NGUYỄN LỘC
     
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                
-     Như trên;
-     Lưu NSHC.
 
Thông báo chia cổ tức năm 2013
Download tại đây
THÔNG BÁO v/v ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Download tại đây
Công bố thông tin về Quy chế chuyển nhượng cổ phần CADIVI
 Download tại đây
Thông tin về việc nộp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
 Download tại đây
Kết quả chào bán CP ra công chúng & thông tin thay đổi số lượng CP
 Download tại đây.
Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu
Công ty CP dây cáp điện VN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 14/2013/NQ-HĐQT ngày 11/10/2013 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh.

Vui lòng download tại đây
Pages: [01] [02] Next »
Thông báo

Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (8:14 am, 04/09/13)

Công bố về việc thành lập công ty con Công bố về việc thành lập công ty con (3:08 am, 05/07/13)

Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 (4:17 pm, 18/04/13)

THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (2:20 pm, 09/04/13)

THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (4:12 pm, 12/03/13)

thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới (9:35 pm, 28/02/13)

Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ (9:35 pm, 28/02/13)

Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (9:36 pm, 28/02/13)


  
  Để tìm sản phẩm bấm vào đây

 

 

 

 

Lượt truy cập:
889865
Khách Online:
72
Giới thiệu | Sản phẩm | Hệ thống phân phối | Tin tức & sự kiện | Liên hệ
 

© 2006-2014 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
Trụ sở: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972. Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.vn