Language:   
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972.
Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.com.vn
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CÁP ĐỒNG TRỤC CỦA CADIVI            CADIVI tiếp tục tham dự Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại TP.HCM năm 2014            CADIVI tham dự Hội chợ “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014” tại An Giang            CADIVI chúc mừng Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Máy Kim Biên (KIBICO) đứng trong top 15 của giải thưởng “Doanh Nghiệp Hội Nhập và Phát Triển lần thứ V”.            CADIVI chúc mừng công ty Quý Dần đạt giải “Top 100 Doanh Nhân, Doanh Nghiệp Tiên Phong.” và “Doanh Nghiệp, Doanh Nhân Cống Hiến – Thương Hiệu, Sản Phẩm, Dịch Vụ Uy Tín Vì Người Việt”.            CADIVI chúc mừng Công ty Phân Phối Công Nghệ Quang Dũng khai trương showroom “Giải pháp ĐIỆN – VIỄN THÔNG – AN NINH”.            Trao tặng Giải thưởng Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN cho cty CADIVI và Giải thưởng Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới 2013 cho Tổng Giám đốc CADIVI            Công ty CADIVI đạt chỉ số tín nhiệm Trusted Quality Supplier-Nhà cung cấp chất lượng 2013            Hội Sở hữu Trí tuệ VN trao tặng Danh hiệu Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2013 cho CADIVI            CADIVI thành lập công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai           
Trang chủ »Thông tin cổ đông » Thông báo
THÔNG BÁO v/v ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Download tại đây
Công bố thông tin về Quy chế chuyển nhượng cổ phần CADIVI
 Download tại đây
Thông tin về việc nộp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
 Download tại đây
Kết quả chào bán CP ra công chúng & thông tin thay đổi số lượng CP
 Download tại đây.
Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu
Công ty CP dây cáp điện VN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 14/2013/NQ-HĐQT ngày 11/10/2013 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh.

Vui lòng download tại đây
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
 DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
  *****
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 *****
 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2013
 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2013)  
1.      Tên tổ chức phát hành                          : Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
2.      Địa chỉ trụ sở chính                                : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3.      Số điện thoại                                         : (84.8) 3829 9443 - 3829 2971
4.      Số Fax                                                   : (84.8) 3829 9437
5.      Cổ phiếu chào bán:
Tên cổ phiếu                                      :  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
Loại cổ phiếu                                     :  Phổ thông                
Mệnh giá                                            :  10.000 đồng/cổ phiếu 
Số lượng đăng ký chào bán                 :  3.840.008 cổ phiếu
            Trong đó:
*Phát hành cho cổ đông hiện hữu      : 3.045.119 cổ phiếu
  Giá bán                                            : 15.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện quyền                     : 10:1,22 (Cứ 01 cổ phiếu có 01 quyền mua; Cứ 10 quyền mua sẽ         được mua 1,22 cổ phiếu mới).
   Phương án làm tròn                         : Cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng  đơn vị.
   Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Phần cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1,22, cổ đông A được nhận thêm quyền mua thêm 99/10x1,22 = 12,078 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,078 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 12 cổ phần mới.
  • Phát hành cho Đối tác chiến lược     : 794.889 cổ phiếu
  Giá bán                                            : 15.000 đồng/cổ phiếu
  Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền Hội đồng quản trị quản trị quản lý và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán.
6.      Khối lượng vốn cần huy động               : 57.600.120.000 đồng (theo giá bán dự kiến)
7.      Mục đích huy động vốn                         : Đợt chào bán 3.840.008 cổ phần tăng vốn điều lệ từ  249.599.920.000 đồng lên 288.000.000.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8.      Số lượng đăng ký mua tối thiểu             : 01 cổ phiếu
9.      Ngày chốt danh sách cổ đông                : 12/9/2013
10.   Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 13/09/2013 đến ngày 08/10/2013
11.   Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua
*Thời hạn thực hiện chuyển nhượng quyền mua:
Đối với cổ đông hiện hữu                   : Từ ngày 13/9/2013 đến 25/09/2013
Đối với đối tác chiến lược                      : nếu không thực hiện mua cổ phần mới thì không được chuyển   nhượng cho cá nhân/tổ chức khác.
Lưu ý: Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam nêu trên có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục.
*Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:
*Hướng dẫn chung: Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
*Cách thức thực hiện thủ tục chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải mang theo CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh và Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu là tổ chức) đến trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam để làm thủ tục chuyển nhượng:
*Hai bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) điền thông tin và ký vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (03 bản);
*Nhận lại Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán đã có xác nhận của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (mỗi bên 01 bản); Sau đó, bên nhận chuyển nhượng điền thông tin vào Giấy đăng ký mua chứng khoán và nộp lại cho Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam.
12.   Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
· Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:  Quý cổ đông, đối tác chiến lược có tên trong danh sách chốt quyền mua và những người nhận chuyển nhượng quyền mua có thể thực hiện nộp tiền mua theo một trong hai cách sau:
*Nộp tiền mua vào tài khoản ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo thông tin sau:
Tên chủ tài khoàn                                : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Số tài khoản                                        : 31010000105302
Ngân hàng                                           : TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV-Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ                                                : 236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Nội dung nộp tiền ghi rõ                      : Nộp tiền mua <số lượng> cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam cho < tên người đặt mua >, <số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD>.
Ví dụ: Nộp tiền mua 1.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam cho Nguyễn Văn A, 020345464. 
   Hoặc:
*Nộp tiền mặt tại Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. (Thời hạn nộp tiền mặt cuối cùng: trước 16h00 ngày 07/10/2013).
· Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:
*Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam:
Tại trụ sở Công ty:  70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tại website của Công ty: http://www.cadivi-vn.com
*Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại 29-31 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  8 năm 2013
                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                         (Đã ký)                                                                                                                                                                 NGUYỄN LỘC

Chi tiết đính kèm:
+ Giấy chứng nhận chào bán CP của UBCK NN
+ Thông báo v/v chốt DS  cổ đông
+ Các mẫu biểu:
            * Giay dang ky mua chung khoan - ca nhan
 
           * Giay dang ky mua chung khoan - phap nhan
            * Giay de nghi chuyen nhuong quyen mua chung khoan
Công bố về việc thành lập công ty con

Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam xin được công bố thông tin về việc thành lập công ty con với nội dung chi tiết sau:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CADIVI ĐỒNG NAI

Tên tiếng Anh       : CADIVI DONG NAI COMPANY LIMITED

Tên viết tắt            : CADIVI DONG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 3603058326 do Sở KH& ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013.

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Trụ sở chính : Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật : Ông Lê Quang Định- Tổng giám đốc Công Ty

Ngành nghề kinh doanh :

·        Sản xuất dây cáp điện, cáp viễn thông, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, các sản phẩm từ kim loại.

·        Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, sản phẩm từ kim loại (đồng, nhôm)

 
Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty CADIVI
 Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty CADIVI
Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012
 
THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
                         ~~~~~***~~~~~
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
~~~~~***~~~~~
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013
 
THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1.      Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
·        Thời gian:          8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2013 (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
·        Địa điểm:          Khách sạn REX – Phòng Sunflower, lầu 1
                              141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM
·        Nội dung:
1.      Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
2.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3.      Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4.      Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông
·        Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 19/3/2013 đều được quyền tham dự.
 
2.      Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của công ty: www.cadivi.com.vn hoặc nhận tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 10/4/2013; hoặc tại Đại hội.
 
3.      Góp ý nội dung Đại hội:
- Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15giờ00, ngày 13/4/2013.
 
4.      Đăng ký tham dự Đại hội:
Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư/fax/điện thoại hoặc e-mail (nếu ủy quyền, xin gửi bằng văn bản qua thư hoặc fax) tới: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, trước 15 giờ 00, ngày 13/4/2013
-     Người liên hệ: Ban quản lý cổ đông
-     E-mail:  ducnc@cadivi.com.vn
-     Điện thoại: 08.38212102-08.38299443 (Ext:152)                       Fax: 08.38299437
 
5.      Những vấn đề lưu ý:
-         Thông báo này thay cho thư mời trong trường họp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
-         Khi đi dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND (Hộ chiếu) và Thư mời họp
      
Trân trọng thông báo!
 
                                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                             Chủ tịch,   
                                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                                NGUYỄN HOA CƯƠNG
 

Tài liệu đính kèm:

Pages: [01] [02] Next »
Thông báo

THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (4:12 pm, 12/03/13)

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN (9:35 pm, 28/02/13)

thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới (9:35 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2011 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2011 (9:36 pm, 28/02/13)

Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ (9:35 pm, 28/02/13)

Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (9:36 pm, 28/02/13)

Thông báo về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thông báo về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (9:37 pm, 28/02/13)


  
  Để tìm sản phẩm bấm vào đây

 

 

 

 

Lượt truy cập:
662004
Khách Online:
62
Giới thiệu | Sản phẩm | Hệ thống phân phối | Tin tức & sự kiện | Liên hệ
 

© 2006-2014 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972. Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.com.vn