Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Quyết định thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết của đợt tăng vốn điều lệ 22/02/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Quang Định 20/02/2017
Thông báo gia hạn thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 11/01/2017
Quyết định chấp thuận gia hạn giấy CN đăng ký chào bán cổ phiếu 10/01/2017
Quyết định gia hạn thời gian đăng ký nộp tiền mua cổ phần CADIVI 30/12/2016
Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu chính năm 2017 30/12/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công Đoàn Công Ty 06/12/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu Công Đoàn Công Ty 06/12/2016
Giấy phép kinh doanh Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam - thay đổi lần 5 30/11/2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2016