Thành viên

Lô D1-3, khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(022) 2222 0456
(022) 2222 0456
Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng
(0236) 3662339
(0236) 3662379
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0251) 3 836165 - 3 836187
(84-251) 3 836444
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0251) 3 836200 - 3 836531
(84-251) 3 836452
Đường số 2, KCN Long Thành, Đồng Nai
0251 3 514166
0251 3 514165