Sứ mệnh, Tầm nhìn

* Sứ mệnh: Cung cấp cho xã hội và cộng đồng những sản phẩm dây cáp điện, thiết bị điện chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm điện.

* Tầm nhìn: Xây dựng CADIVI đến năm 2020 trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.